Byggmaterialhandeln har ibland problem med stora svinn. Ett sätt att minimera detta är att använda trafikbommar och ett kassakodsystem.

Kassakodsystemet består av en systemcentral som är sammankopplad med en eller flera etikettskrivare som skriver ut slumpkoder som bara kan användas en gång, på ett eller flera kodlås vid utfarten eller utfarterna, inom en viss tid.

Kunderna kommer in på området via en eller flera infarter som kontrolleras av automatiska trafikbommar av typ BL229 (se den översta bilden till höger). Under bomarmen sitter en skylt med texten "Bommen öppnar automatiskt - Kör sakta fram mot bommen". När detta skett stänger bommen snabbt igen. Om någon kund råkar köra åt fel håll innifrån, så syns skylten "Ej utfart" (se mellanbilden till höger).

När kunden handlat och betalat i kassan får han en engångskod på en lapp som kan användas vid utfartsbommen inom en viss tid.

Vid utfarts bommen sitter två kodöppnare på olika höjd (se bild längst ned till höger) där kunden kan knappa in sin kod. Bommen öppnas, kunden passerar ut och bommen stänger snabbt igen. På denna anläggning har man valt att placera kodöppnarna på en svängbar pelare för att bättre kunna utnyttja sina ytor.

Besöksparkeringar utnyttjas ofta av fel människor. Genom att ha ett eget område för detta så kan man ge en utfarskod till alla besökare när de lämnar receptionen.

 

XL-Std-Infart

Infartsbom BL229 med automatisk öppning och stängning

Skylt-Inte-ut

på insida infartsbom

BL229-MSC-Opera-1

Utfartsbom med kodöppnare på två olika höjder för att passa alla bilhöjder