Många båtklubbar ligger lite avsides, är lätt att nå med bil och ofta oövervakade.
Båtmotorer och olika tillbehör är stöldbegärligt gods.

Genom att sätta upp trafikbommar i de olika tillfarterna försvårar man tillträde för de obehöriga. De behöriga öppnar enkelt på många olika sätt.

Bilden till höger är från Hägerstens Båtklubb, där man valde en BL229 med 4,5 m fri längd i kombination med ett elektromagnetsikt bomstöd (nedre bilden till höger).

Är man rädd för skadegörelse så väljer man en av våra riktigt kraftiga bommar, BL43.

Olika saker att beakta vid planering:

  • Ett årsur öppnar bommen automatiskt under de tider när medlemmarna är aktiva i hamnen.
  • Samma ur stänger sedan bommen på de tider som medlämmarna har bestämt.
  • Bommen bör förses med en magnetslinga som ser till att bommen inte stänger när ett fordon står i passagen.
    Automatisk öppning via magnetslinga vid utfart från området bör inte användas.
  • För att gå ur bilen och öppna kan man använda nyckel, kodlås eller magnetkort. Nackdel är att det krävs stolpar eller annat att montera på.
  • Radiomanövrering är idag ett prisvärt alternativ.
  • Öppning via mobiltelefon är också ett växande alternativ.

 

Habatklubb

 

Habatklubbmlas

Även om våra trafikbommar är mekaniskt låsta i sina gränslägen och inte behöver bomstöd så har det elektromagnetiska bomstödet sina fördelar:

  • Försvårar tillträde för obehöriga
  • Bomarmens livslängd ökar