Uni_Lis


Universeum AB och Liseberg AB, Göteborg.
Det nya spännande allaktivitetshuset är utrustat med totalt 4 st automatiska glasgrindar typ PMD335, 4 st automatiska glasgrindar för rullstolsburna typ PNG380, 1 st enkelt vändkors typ TR491, 2 st dubbla vändkors typ TR493 samt 1 st automatisk glasgrind typ PPV346.

På bilden till höger TR491, TR493 samt PPV346.