GrevT

Här hade man tidigare stora problem med icke önskvärd fordonstrafik.
För att reglera fordonstrafiken installerade man Sveriges första helautomatisk pollare år 1999.

Pollarna har inbyggda belysningsringar av LED typ för att synas bättre. Manöverpelare av typ City 2 ger impulser till pollaren samt rött eller grönt ljus till fordonen. Efter viss tid på förmiddagen kommer behörig trafik endast in via radiosändare.
Utryckningsfordon har en separat öppningssmöjlighet via sin kommunikationsradio.
Utfarten från området sker via en helautomatisk pollare i samma utförande.

Att pollarna fungerar får Intergate reda på nästan varje dag. Vårt telefonnummer står på pelaren, folk ringer och ber oss att öppna eftersom "de bara skall in och ....", men vi varken får eller kan.

Slutsats: i dagens samhälle fungerar pollare, vilket inte alltid trafikskyltar gör.

10 år senare har Intergate installerat ca 100 helautomatiska pollare i ett flertal städer i Sverige, Norge och Finland.